tel.: 61 66 33 333

magda@polmax.net.pl

Zarządzamy nieruchomościami od ponad 20 lat!

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam stworzyć strukturę firmy gotową spełniać Państwa oczekiwania.

Profesjonalne zaplecze specjalistów z różnych branż jest fundamentem naszej działalności.
Zarządzanie nieruchomościami wymaga zaangażowania oraz wiedzy, dlatego do każdego podejmowanego zadania podchodzimy indywidualnie z wielką rozwagą i odpowiedzialnością.

Nasza oferta skierowana jest do :
- wspólnot mieszkaniowych
- właścicieli kamienic
- właścicieli nieruchomości komercyjnych

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami zapewniamy:
- obsługę administracyjną,
- obsługę prawną,
- obsługę księgową,
- obsługę techniczną.

Nasza oferta obejmuje:
- przejęcie dokumentów dotyczących budynku, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego,
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania:
a) instalacji,
b) infrastruktury,
c) zabezpieczeń,
d) kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów nadzoru budowlanego,

- zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- zawarcie w imieniu właściciela umów z dostawcami mediów lub kontrola wcześniej zawartych,
- otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń,
- zawarcie w imieniu właściciela umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości,
- zorganizowanie prowadzenia księgowości i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku,
- prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i najemców,
- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm,
- zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości,
- dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku,
- zapewnienie usuwania pojawiających się awarii,
- prowadzenie dokumentacji technicznej budynku,
- opracowanie, a następnie wdrożenie budżetu,
- windykacja należności czynszowych,
- działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie nieruchomości,
- reprezentowanie właścicieli przed organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego,
- ograniczone zarządzanie najmem:
a) przygotowywanie lokali do wprowadzania najemców,
b) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
c) rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas trwania najmu lokali,
d) pobieranie czynszów oraz wystawianie faktur sprzedażowych,

- zapewnienie obłożenia lokali,
- sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dla właścicieli do celów podatkowych,
- obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego,
- ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości,
- zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości,
- zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości,
- działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł dochodu,

 

Mieszkania na sprzedaż Poznań Górczyn

Mieszkania na sprzedaż Poznań Grunwald

Uzyskanie warunków zabudowy terenu Poznań

.

© Polmax