tel.: 61 66 33 333

magda@polmax.net.pl

Jesteśmy na rynku nieruchomości od 1989r!

Naszym Klientom oferujemy wiarygodną, fachową i rzetelną obsługę w obrocie nieruchomościami.
Posiadamy licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.
Gwarantujemy kompleksowość działania, pełną obsługę formalno-prawną oraz pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu.
Przygotowujemy dokumentację prawną, administracyjną konieczną do przeprowadzenia transakcji.

Staramy się zawsze jak najlepiej doradzić Klientowi.
Reprezentujemy klientów w wielu sprawach, oszczędzając im godzin spędzonych w urzędach oraz doradzamy korzystne rozwiązania dla obu stron.
Pozyskujemy Warunki Zabudowy oraz robimy koncepcje podziału gruntów korzystając z solidnego doświadczenia zawodowego.

Przeprowadzamy na zlecenie klienta:
- usunięcia słupów wysokiego napięcia z terenu objętego inwestycją,
- uzbrojenia terenu i łączenia osiedla przepustem pieszo jezdnym biegnącym przez rów,
- wyznaczamy drogi i przygotowujemy do użytku.

Wszystko w zakresie tworzenia osiedla mieszkaniowego.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W praktyce pośrednictwa w obrocie nieruchomościami występują różne rodzaje umów regulujących stosunki pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem.
Umowa może być zawarta na czas określony i na czas nieokreślony, może być umową otwartą lub umową na wyłączność.

W umowie otwartej Zamawiający może powierzyć usługę wielu pośrednikom równocześnie. Przy takiej umowie tylko pozornie zwiększa się skuteczność sprzedaży nieruchomości. Żaden z Pośredników w takim przypadku nie zaangażuje się w pełni finansowo i czasowo w realizację takiej oferty, ponieważ nie ma pewności czy w czasie, gdy będzie się zajmował tą ofertą nie zostanie ona sprzedana przez innego Pośrednika lub samego właściciela, a wówczas nakłady finansowe i poświęcony czas ofercie pozostaną bez wynagrodzenia. Sprzedaż nieruchomości na podstawie umowy pośrednictwa tzw. otwartej staje się więc loterią, w żaden sposób nie związaną z faktycznym nakładem pracy przez Pośrednika, a w dużym stopniu zależy od szczęścia. Sprzedaż nieruchomości należy do tak ważnych transakcji, że raczej nie należałoby się opierać jedynie na szczęściu lub przypadku.

Umowa na wyłączność jest rodzajem umowy pośrednictwa, która nakłada na Pośrednika obowiązek szczególnej aktywności. Jego działania zawodowe wymagają inwestowania dodatkowych środków finansowych na reklamę i prezentację oferty. Mając raczej ograniczony budżet na reklamę Pośrednik będzie bardziej promował ofertę na wyłączność niż otwartą, wykorzysta całą znaną mu gamę możliwości marketingowych. W zamian Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Pośrednikowi prowizji w przypadku sprzedaży w okresie obowiązywania wyłączności, a także poza terminem obowiązywania, jeżeli nabywcą będzie klient, który otrzymał ofertę od Pośrednika. Umowa wyłączności jest umową terminową.

Korzyści płynące z umowy na wyłączność:
- kontaktujecie się Państwo wyłącznie z jednym biurem, dzięki nam Wasza oferta dociera do wielu biur nieruchomości,
- oferta nie powtarza się w mediach z różnych biur dzięki czemu nie traci na wartości,
- przy umowie wyłączności Pośrednik reklamuje konkretną nieruchomość, nie musi ukrywać dokładnej lokalizacji nieruchomości,

Przy umowie otwartej sprzedaż ma charakter bardziej anonimowy, Pośrednik w obawie przed pozbawieniem się możliwości otrzymania wynagrodzenia lokalizację nieruchomości ukrywa do momentu przekazania go w formie pisemnej Klientowi. Taka sytuacja w dużym stopniu utrudnia skuteczną promocję, np. przez Internet, ogłoszenia prasowe, informacje telefoniczne, prezentacje multimedialne rozsyłane do potencjalnych klientów.

.

© Polmax